Tämä verkkosivusto käyttää analyyttisia ja seurantaevästeitä parantamaan käyttäjäkokemustasi ja tilastollisiin tarkoituksiin. Jatkamalla tämän verkkosivuston selaamista suostut tällaisten evästeiden käyttöön.

Napsauttamalla tähän saat tietää lisää evästeistä ja siitä, kuinka voit hallinnoida niitä.

Jatka

Suomalaisella kouluruokailulla kunnioitettava historia

Suomi ja Ruotsi ovat ainoita maita maailmassa, jossa valtio tarjoaa joka päivä kaikille koululaisille maksuttoman kouluruoan. Valtion rahoittaman kouluruokailun historia yltää yli 90 vuoden taa. Eri muodoissaan ruokaa on kerätty ja tarjottu kouluissa aina keskiajan lopulta alkaen.

1600-luku

Kouluruokailun ensimmäisenä ilmentymänä voidaan pitää 1600-luvun koulupoikien eli teinien keräämiä avustuksia koulujen ylläpitämiseksi. Useimmiten kylissä kierteleville teineille annettiin taloista ruoka-aineita ja erilaisia hyödykkeitä.

1800-luku

Ensimmäisten kansakoulujen perustamisen myötä jouduttiin perustamaan myös oppilasasuntoloita. Asuntoloissa tarjottiin joka päivä lämmintä keittoruokaa. Aivan vuosisadan lopulla perustettu yhdistys edisti koulunkäyntiä mm. ruoka- ja vaateavustuksin.

1900-luvun alku

Vuonna 1908 anottiin ensimmäisen kerran valtiolta varoja kouluruokailun järjestämistä varten. Valtio myönsi vuonna 1913 kouluruokailuun 150 000 markkaa. Seuraavan kerran valtion myöntämiä varoja saatiin neljä vuotta myöhemmin. Tuolloin kouluissa aterioi 17 000 lasta päivittäin.

1948 Suomessa, ensimmäisenä maana maailmassa, säädettiin lailla kouluruoan tarjoamisesta koululaisille maksutta. Oppilaat velvoitettiin koulun työajan ulkopuolella tekemään kohtuulliseksi katsottava määrä työtä ruokatarvikkeiden kasvattamiseksi ja keräämiseksi keittolaa varten.

1957 Kansakoululaki määräsi kaikille koululaisille riittävän aterian jokaisena päivänä. 1967 Annettu asetus sääti, että ateria on riittävä, jos se tyydyttää keskimäärin kolmanneksen lapsen päivittäisestä ravinnonsaannista.

1977 Säästöpäätöksen mukaan välipalaa ei enää voitu tarjota kaikille, vaan ainoastaan erikoisruokavalioisille ja pitkämatkalaisille.

1984 Peruskouluasetuksessa määrättiin, että kouluateria on annettava mahdollisuuksien mukaan yleisenä ateria-aikana ja ruokailutauon on oltava vähintään 30 minuuttia.

2004 Kouluruokailu on osa perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja osa koulun oppilashuoltoa. 

(LÄHTEET: Kouluruokailun käsikirja, www.edu.fi)